д-р Антоанета Валентинова Аргатска

 д-р Антоанета Валентинова Аргатска

Дата на публикуване : 31.05.2016
Професионално направление :  Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Втора катедра по ВБ, секция „Ендокринология“
Тема на дисертационния труд: „Характеристика на тиреоидната дисфункция в постпарталния период“
Научни ръководители : проф. д-р Благовест Пехливанов, дм и д-р Боян Нончев, дм
Заповед на Ректора Р- 906/19.04.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Михаил Боянов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Русанка Ковачева, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Атанаска Еленкова, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

12,00ч. на  30.06.2016 г.във Пета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив