Да направим всичко възможно да ограничим вълната от Ковид-19