Darenie_Infodent-BG1x

Дарение от „Инфодент-БГ” ООД за библиотеката във ФДМ на МУ - Пловдив