Дарение за Катедрата по педиатрия и медицинска генетика

Дарение от 35 комплекта сензори заедно с трансмитери за непрекъснато наблюдение на глюкозата при деца с диабет получи Катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицински университет – Пловдив. Устройствата дари Лайънс клуб Евридика Пловдив по тяхна инициатива. Комплектите ще бъдат използвани в звеното по детска ендокринология при деца с диабет, вкл. и за деца с новооткрит захарен диабет, при които устройствата не се реимбурсират от НЗОК.

При получаване на дарението Ректорът на МУ–Пловдив професор Мурджева благодари на членовете на клуба като оцени по достойнство техния благороден жест за подкрепа и подпомагане на диагностиката на това социално значимо заболяване.

Ректорът – проф. Мариана Мурджева, дм, мзм  (в центъра) приема дарението от страна на представители на Лайънс клуб Евридика Пловдив – Мария Глория де Калдас (вдясно) и Калина Попова (вляво).
Ректорът – проф. Мариана Мурджева, дм, мзм (в центъра) приема дарението от страна на представители на Лайънс клуб Евридика Пловдив – Мария Глория де Калдас (вдясно) и Калина Попова (вляво).


Непрекъснатото глюкозно мониториране, което осигуряват тези устройства, е ключът за добрия контрол на диабета, обясни ендокринологът д-р Цветелина Цветанова от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. Тя уточни, че при лош контрол на диабета се стига до хронични усложнения и трайна инвалидизация, и тези устройства ще подпомогнат това да бъде избегнато.

В Заседателната зала на МУ–Пловдив -връчване и приемане на дарението(отляво на дясно: Д-р Цветелина Цветанова – ендокринолог, Димитър Кръстев – юрист, Калина Попова – член на клуба, проф. Мариана Мурджева, дм, мзм – ректор, Мария Глория де Калдас – президент на клуба).

С един комплект се проследява един пациент за 1 месец. Тъй като устройствата са със срок на годност 1 година, клубът предвижда да направи ново дарение след изчерпване на комплектите.