Дарение за МУ – Пловдив от Асоциацията на иновативните фармацевтични компании

Медицински университет – Пловдив получи дарение от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България в подкрепа на изследователската дейност в борбата с COVID-19.

Безвъзмездно предоставените от Асоциацията в натура консумативи са на стойност 18225,47 лв. Дарението ще е от голяма полза за бъдещото развитие на проектната дейност в МУ – Пловдив и ще позволи да бъдат направени предварителни изследвания за архивиране на ценен биологичен материал (кръвни лимфоцити и плазма с антитела и цитокини) за по-нататъшни имунологични проучвания при тази инфекция.

Помощта на бизнеса в условията на световна пандемия е от огромно значение за успешното провеждане и разширяване на научната дейност. Силно вярваме, че оказаната подкрепа ще допринесе и за мотивиране на младите учени за изследователска работа.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив изказва своята искрена благодарност и дълбока признателност на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България за направеното дарение.