Център за професионално обучение, МУ – Пловдив

Дарете кръв, подарете надежда за живот !