Държавна изпитна сесия през учебната 2013/2014 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”

Информация за Държавна изпитна сесия през учебната 2013/2014 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”