Дейност „ Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация “ – проект „ДОКТОРАНТ – 2“

Уважаеми участници в целевата група на проект „ДОКТОРАНТ – 2“, Уважаеми преподаватели в Преподавателска академия,
В изпълнение на Дейност „ Осигуряване на достъп до бази данни и научна информация “ ще бъдат закупени книги в следните направления:
1. Научна медицинска литература за информационно осигуряване на проектната научноизследователска дейност на докторантите, постдокторантите и младите учени, които са целева група по проекта:
• Печатни книги – бюджет 7400 лв.
• Онлайн книги – бюджет 7700 лв.
2. Специализирана литература за информационно осигуряване дейността на Преподавателската академия и на Докторантското училище:
• Печатни книги – бюджет 900 лв.
• Онлайн книги – бюджет 500 лв.
Закупените книги ще бъдат собственост на МУ-Пловдив. Печатните книги ще бъдат заведени в библиотечния фонд и ще бъдат заемани за ползване чрез Библиотечно- информационния център.
Онлайн книгите ще бъдат ползвани от академичната общност на МУ – Пловдив за неограничено време въз основа на Лицензионно споразумение.
При селекцията на заявките ще бъдат взети предвид: широта на тематичния обхват, година на издаване, вид на изданието, цена и др. В случай на надхвърляне сумата на проектния бюджет, при равни други условия, ще бъде приложен и принципа „Пръв заявил, пръв получил“.
Срок за подаване на заявките в Деловодството на МУ-Пловдив: 06.10.2017 г.
Телефони за справки: Г-жа М. Урумова – Директор БИЦ, 0882 512 972; 032 602 598.

Уведомление

Свали формуляр за заявка – целева група (.pdf)

Свали формуляр за заявка – целева група (.docx)