Ден на ориентацията… или как да оцелеем в МУ – Пловдив

За шеста поредна година студентските организации на Медицински университет – Пловдив: Студентски съвет, Асоциацията на студентите-медици – Пловдив, Българската асоциация на студентите по дентална медицина и Асоциацията на студентите по фармация в България, са инициатори и организатори на Ден на ориентацията, предназначен за първокурсниците на Университета.

Откриването се проведе по факултети в просторните аудитории на модерния Аудиторен комплекс.

Проф. д-р Виктория Сарафян – зам.-ректор по Научно-изследователска дейност на МУ – Пловдив, поздрави първокурсниците от името на академичното ръководство на Университета.

Тя ги увери, че Медицински университет – Пловдив има висококачествени преподаватели и също толкова качествени студенти.
Проф. Сарафян пожела на първокурсниците да срещнат в Университета истински приятели, както и много преподаватели, които да бъдат пример за тях.

Пожелания към първокурсниците отправиха и председателите на студентските организации в Университета. Последваха кратки презентации с много и полезни съвети за успешното начало в МУ – Пловдив.

За новопостъпилите студенти Студентски съвет издаде Наръчник на студента – първокурсник, в който е събрана необходима и полезна информация за преподаватели, катедри, библиотеки, възможностите за спорт, транспорт и други.

След официалната част студентските организации показаха на всички първокурсници различните катедри в Университета и някои по-важни места в него.
Браво на организаторите и успех на първокурсниците!