Orientation Day (5)

Ден на ориентацията за първокурсниците в МУ-Пловдив