„Ден на отворените врати“ за кандидат-студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“.

СЪОБЩЕНИЕ

Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив организира „Ден на отворените врати“ за кандидат-студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“.

Събитието ще се проведе на 03.05.2022 г. (вторник) от 9:30 часа в сградата на Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 120.