Ден на студентското самоуправление в МУ-Пловдив за трета поредна година

За трети път в Медицински университет – Пловдив се проведе Денят на студентското самоуправление по повод 9 май – Ден на Европа. В ролите на академичните ръководства влязоха настоящи студенти, заемащи съответните длъжности в Студентски съвет към МУ-Пловдив.

„Знам, че успешното управление на една институция като университет или факултет не може да се осъществи без помощта на студентите“, каза ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм.
Екипът на Студентски съвет зае временните си постове, а ректорското ръководство на Университета ги запозна подробно с текущите задачи и отговорностите си.

Председателят на Студентски съвет Виктория Карамилева изпълняваше ролята на ректор, а длъжността „главен секретар“ – Любен Стойков. Временно изпълняващ длъжността зам.-ректор по учебната дейност и зам.-ректор по научно-изследователската дейност беше студентът Даниел Стоилов. Зам.-ректор по управление на качеството стана Анета Читкушева. В ролята ръководител на отдел „Реклама и връзки с обществеността“ за един ден беше Ана-Мария Георгиева.

Временно изпълняващ длъжността „декан на Медицински факултет“ бе Юлиян Дичев, на Факултета по дентална медицина – Стефани Хаджиминчева, на Фармацевтичния факултет – Аделина Боянова и на Факултета по обществено здраве – Айлин Паталова. Студентката Любомира Гаралиева временно изпълняваше ролята на директор на Медицинския колеж на МУ-Пловдив, а Лили Иванова зае позицията на директора на Департамента по езиково и специализирано обучение.

В настоящата 2023 година – Европейската година на образованието, студентите от Медицински университет – Пловдив успешно продължиха традицията.
„Студентите от Студентски съвет сме особено щастливи от възможността да се запознаем отблизо с натовареното ежедневие и отговорностите на академичното ръководство на Университета и макар и за ден да се потопим в управленческата атмосфера. Пожелавам на колегите си в бъдеще да заемат такива високи длъжности, които да им дадат възможност да реализират потенциала си в името на светлото бъдеще и просперитета на медицинското образование у нас.“ – пожела Виктория Карамилева, председател на Студентски съвет при Медицински университет – Пловдив.

Автор: Ана-Мария Георгиева
Р-л отдел „Реклама и връзки с обществеността“ на 9 май 2023 г.