Ден на студентското самоуправление в МУ – Пловдив

По случай 9 май – Ден на победата и Ден на Европа, на 10 май 2021 г. в Медицински университет – Пловдив се проведе Ден на студентското самоуправление по инициатива на Студентски съвет.
На предварителната среща ръководството на МУ-Пловдив се запозна със студентите, които щяха да влезнат в ролите на Ректор, зам.-ректори, декани и директори за няколко часа, съобразно отговорностите си в Съвета.

Проф. Мурджева – Ректор на университета, сподели виждането си, че за да бъде успешен един управленец, е необходимо да притежава много добра комуникативност и да осъществява диалогичност на всички нива, както и да познава структурата на организацията и действащата нормативна уредба. Умението за бързо вземане на решения е още едно задължително качество за постигане на успех.

Проф. Мурджева запозна студентите с приоритетните задачи през седмицата, сред които предстоящ Ректорски съвет, Академичен съвет, Акредитация на докторска програма и абсолвентски бал на Факултета по фармация. Като им пожела „на добър час”, тя изрази своята увереност, че всички от временно действащото ръководство на университета, ще станат много добри управленци. Председателят на Студентски съвет сподели своята надежда, че този Ден на студентското самоуправление е началото на една традиция, която ще се повтаря всяка година.

Катерина Михайлова
ВрИД Управител „Реклама и връзки с обществеността“