Ден на ориентацията в МУ-Пловдив 2015

ATT00004

„Ден на ориентацията в МУ-Пловдив 2015“ е традиционно събитие, което се организира от Студентски съвет на МУ-Пловдив и цели  да интегрира, улеснени и създаде приемственост между поколенията в университета.

За 2015 г. датата е 13 септември от 10:30 ч. в Аудиторен комплекс – очакваме ви!

Към събитието