Ден на ориентацията за първокурсниците в МУ – Пловдив

 Ден на ориентацията за първокурсниците

Уважаеми първокурсници, заповядайте на „Ден на ориентацията“ на 14.09.2014 г. от 10:00 ч. в Аудиторен комплекс.  Събитието има за цел да информира първокурсниците за предстоящата учебна година и всичко необходимо, свързано със студентския живот в МУ-Пловдив.