Десети национален семинар на тема: Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог