Official Invitation 2022

Десети национален семинар на тема: Интелектуалната собственост в университетите - нови хоризонти на академичния диалог