ДЕСО обявява селекция за млади учени и постдокторанти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПРИ ДЕСО

В изпълнение на Националната програма за млади учени и постдокторанти ДЕСО обявява селекция за млади учени и постдокторанти.

Списъкът с необходимите документи и критерии за оценка е публикуван на сайта на МУ – Пловдив в раздел „Научна дейност“ → Национални програми → Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Мотивационното писмо се адресира до Директора на ДЕСО, комплектът с документи се подава в плик А4 в Деловодството на МУ – Пловдив.

Контактно лице за ДЕСО:
Адм. ст. преп. д-р Димитър Мирчев
Tел: 032 602 043; e-mail: Dimitar.Mirchev@mu-plovdiv.bg