Световноизвестният детски хирург проф. Девендра Гупта е гост на МУ-Пловдив

Проф. Гупта е президент на Световната асоциация по детска хирургия WOFAPS. Той е ръководител на Катедрата по детска хирургия към Института по медицински науки в Ню Делхи, Индия.

На 16 ноември 2016 г. проф. Девендра Гупта гостуваше на Медицински университет – Пловдив по покана на проф. д-р Пенка Стефанова, дм, мзм – Ръководител на секция „Детска хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“.

В пълната със студенти, специализанти и лекари аудитория, проф. Гупта представи лекция на тема „Често срещани вродени аномалии, изискващи хирургическо лечение“. Лекцията беше публична и предизвика голям интерес сред студентите, които бяха активни с множество въпроси към лектора.

По покана на Академичното ръководство на МУ-Пловдив и лично на неговия ректор чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, проф. Гупта проведе академични срещи за бъдещи насоки за сътрудничество.

проф. Девендра Гупта - публична лекция в Медицински университет - Пловдив
проф. Девендра Гупта – публична лекция в Медицински университет – Пловдив
проф. Девендра Гупта заедно с проф. Стефан Костянев в МУ - Пловдив
проф. Девендра Гупта заедно с проф. Стефан Костянев в МУ – Пловдив

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД