проф. Девендра Гупта – публична лекция в Медицински университет – Пловдив

Световноизвестният детски хирург проф. Девендра Гупта е гост на МУ-Пловдив