Девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език ще бъдат реализирани по проект „ОМНИА”