Диагностика и хирургично лечение на параназалните синуси и слъзните пътища с функционална ендоназална хирургия

Анотация: През последните 20 години функционалните оперативни техники с използване на оптически средства и прецизна КТ диагностика изместиха радикалните методики с външен достъп и ликвидиране на синусите като функционални структури. Разширеното приложение на методиката позволява и овладяване на патологията на съпътстващи структури.

През последното десетилетие с напредването на медицинската техника се въведоха нови високотехнологични методи за диагностика и оперативно лечение на хроничния риносинуит с или без носна полипоза, както и при усложнения получени в предна и средна черепна ямка.

Продължителност: 5 дни

Време на провеждане:
от 06.03.2017 г. до 10.03.2017 г.

Брой курсисти:
10

Отговорник:
Проф. д-р К. Джамбазов, д.м.

База за провеждане: Катедра по УНГ болести МУ- Пловдив, Интегрален център – УМБАЛ „ Св. Георги“ ЕАД

Предназначен за:
оториноларинголози

Изисквания за постъпване в курса:
придобита специалност

Катедра по УНГ болести