Дигитализацията в здравеопазването спасява живот

Пловдивската премиера на документалният филм КОД: ЖИВОТ на 26 юли в Аула Магна на Факултета по дентална медицина се осъществи по инициатива на проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център.

Филмът е инспириран и осъществен от Клъстера за дигитални решения и иновации в здравеопазването (КДРИЗ). Той разглежда състоянието на здравния сектор и разкрива как дигиталните технологии могат да променят стереотипите в здравната система. Изтъкнати специалисти като проф. Иво Петров, д-р Александър Симидчиев, д-р Радослав Мангалджиев, както и пациенти споделят опита и вижданията си за необходимостта от дигитализация в сектора.

На премиерата присъстваха д-р Калин Калинов – директор на дирекция „Здравеопазване” в Община Пловдив, д-р Веселка Христамян – председател на Комисията по здравеопазване към Общинския съвет, г-жа Мира Ганова, изп. директор на КДРИЗ, д-р Росен Димитров, председател на УС на КДРИЗ, членове на ректорското ръководство, преподаватели, студенти, служители и гости.

Като домакин и модератор на срещата проф. Маринов благодари за честта филмът да се прожектира премиерно в МУ-Пловдив и насочи последвалата дискусия към активностите, които всеки трябва да предприеме, за да се стартира дигитализацията в здравния сектор.

Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева наблегна на значимостта, която академичното ръководството отдава на качественото обучение и на интегрирането на дигиталните технологии в учебния процес. „За да се случи дигитализацията в здравеопазването, трябват много знания и те несъмнено могат да се получават в нашия Университет” – сподели проф. Мурджева. Тя изтъкна приноса и постиженията на МУ-Пловдив в дигитализацията на учебния процес и изследователската дейност чрез създаването на оригинален софтуер в Центъра за компетентност ПЕРИМЕД за мониториране на състоянието на критично болни, използването на Симулационния тренировъчен център за учебни цели, CAD/CAM центъра, 3D-биопринтера в обучението и научни проекти. Проф. Мурджева изрази увереност, че Университетът вече е поставил началото на тази трансформация.

Д-р Росен Димитров – председател на УС на Клъстера, изтъкна прогреса на дигитализацията от създаването на филма до този момент и даде висока оценка за уникалната материална база и инвестициите в електронни ресурси, които са превърнали МУ-Пловдив във водещо учебно заведение.

Подкрепата от страна на Община Пловдив беше категорично изразена от д-р Калин Калинов. Като акцентира върху големия академичен потенциал, на който Общината трябва да разчита, той заяви: „Смятам, че бъдещето е оптимистично. Ще реализираме дигитализацията в близко бъдеще като проект в сферата на Общинското здравеопазване.”

Мира Ганова – изпълнителен директор на Клъстера, благодари на ръководството на МУ-Пловдив и оцени постиженията на Университета през последните четири години по отношение на качественото обучение в дигитална среда и създаването на академични иновации.

Филмът КОД:ЖИВОТ даде не само повод за размисъл и самооценка, а мотивира аудиторията да участва активно в дискусията за необходимостта от дигитализацията на здравеопазването, защото тя е в името на човешкия живот.