Дипломиране на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Със среден успех мн. добър на 26.02.2016 г. се дипломираха 41 медицински сестри и 11 акушерки от МУ – Пловдив. Те получиха своите дипломи на Тържествена промоция. От специалността „Медицински сестри“ има и двама дипломанти – мъже. Промотор на випуск 2015 е проф. д-р Т. Шмилев – дългогодишен преподавател в МУ – Пловдив и началник клинично отделение по реанимация и интензивно лечение в детска клиника в УМБАЛ „Св. Георги“. В своето слово той се обърна към дипломантите със следите думи: „Не се страхувайте да работите. Ние сме готови да ви приемем!“ Отговор на словото на промотъра направи отличничката на тазгодишния випуск мс Емилия Грозева. Тя каза: „Изминаха четири години – найхубавите от живота ни. Сега можем да кажем, че сме готови за предизвикателствата, които ще ни поднесе живота. Благодарим на учителите си за всеотдайността, за това че са ни показали пътя, по който трябва да вървим. Попътен вятър и успешна реализация!“