Дипломиране на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Дипломиране на специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка" 26.02.2016г.

Дипломиране на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 26.02.2016г.