Дискусия на тема „Академичното партньорство в общественото здраве”

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество“ ви информира, че на 16 октомври 2015 във II Аудитория на АК от 16:00 ч. ще се проведе дискусия, насочена към академичната общност на Медицински университет – Пловдив и всички заинтересовани страни на тема „Академичното партньорство в общественото здраве”. Гости на събитието ще бъдат Д-р Едмънд Джесъп и д-р Шийла Упадяя, водещи британски експерти с дългогодишен академичен опит и практика в National Health System (NHS) и National Institute for Clinical Excellence (NICE). Те ще споделят своя опит в структурите по обществено здраве във Великобритания и ще представят UK Faculty of Public Health, научното дружество на специалистите по обществено здраве във Великобритания.

Д-р Джесъп и д-р Упадяя са в България по покана на Факултета по Обществено здраве към Медицински университет – Пловдив и Института по редки болести във връзка с провеждането на обучителен семинар по оценка на здравни технологии.

С уважение,

Проф. д-р Мариана Мурджева,  дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД