Днес е изпитът по Социална медицина и организация на здравеопазването в МУ – Пловдив

Започна изпитът по Социална медицина и организация на здравеопазването, на който се явяват кандидатите за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС Бакалавър, редовно обучение.

Проф. Ани Белчева, дм – председател на КСК 2023, приветства кандидатите с техния избор и им пожела успех, както и убедително представяне на знанията, които имат.

Председателят на Изпитната комисия и Декан на Факултета по обществено здраве проф. Мария Семерджиева, дм увери кандидастващите, че придобиването на тази перспективна специалност със сигурност ще им открие възможности за добра професионална реализация в управлението на здравеопазването и урегулирането на здравната система.