smallpox_statue

Днес се отбелязват 41 години от ерадикацията на вариола