Дни на Библиотечно-информационния център

Дни на Библиотечно-информационния център
Програма

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,
Уважаеми колеги и приятели,


От 18 до 21 април 2017 г.
в МУ–Пловдив ще се проведат традиционните Дни на Библиотечно-информационния център.
В програмата ще откриете 3 експозиции на книги: Безценни страници от миналото, Защитени дисертационни трудове през 2016–2017 г. и Най-новите постъпления в библиотечните колекции.
На 20 април от 13:00 ч. във 2 аудитория ще бъде проведена презентация и дискусия на тема „Къде да публикуваме? Сравняване и анализ на списания с импакт фактор чрез Journal Citation Reports” с участието на г-жа Румяна Соколова – официален обучител за работа с продуктите на Clarivate Analytics.
На 21 април вратите на БИЦ ще бъдат отворени за всички, които са любопитни да разгледат библиотеката “отвътре“ и да видят себе си в ролята на библиотекар.
Очакваме ви!