Дни на Библиотечно-информационния център в МУ – Пловдив

Дни на Библиотечно-информационния център

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви информирам, че традиционните „Дни на Библиотечно-информационния център“ ще бъдат проведени в периода 9-14 май 2016 г.В приложените файлове ще откриете програма на събитието, както и покана за участие в презентационно-обучителен семинар на Томсън Ройтерс. Ще се радваме да бъдете участници или гости в предстоящите прояви.Проф. д-р В. Сарафян, дмнЗам.-ректор НИД