Дни на Библиотечно-информационния център

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,
Уважаеми колеги и приятели,

От 18 до 21 април 2017 г. в МУ – Пловдив ще се проведат традиционните Дни на Библиотечно-информационния център.
В програмата ще откриете 3 експозиции на книги: „Безценни страници от миналото“, „Защитени дисертационни трудове 2016 – 2017 г.“ и „Нови постъпления в библиотечните колекции“.

На 18 и 19 април в Аудиторния комплекс ще бъдат показани за пръв път 50 книги от библиотечния фонд, датиращи от края на XIX и началото на XX в.
Изданията са публикувани от реномирани издателства в Париж, Берлин, Мюнхен, Лайпциг, Лозана, Йена, Виена, Лондон. Представени са и учебници от 20-те години на XX в., чиито автори са сред първите преподаватели по медицина в България.
Сред книгите присъствят екземпляри от личните библиотеки на проф. д-р Ат. Атанасов, д-р Т. Сивков, д-р Ст. Стойчев, д-р Ив. Доденов, д-р К. Куситасев, Георги Алтънков и др.

От 18 до 21 април защитените дисертационни трудове ще бъдат експонирани в библиотеката в база 1, а в централната библиотека и филиалите й във ФДМ, МК и студентските общежития ще бъдат представени най-новите книги в библиотечните колекции.

На 20 април от 13:00 ч. във 2 аудитория ще бъде проведена презентация и дискусия на тема „Къде да публикуваме? Сравняване и анализ на списания с импакт фактор чрез Journal Citation Reports” с участието на г-жа Румяна Соколова – официален обучител за работа с продуктите на Clarivate Analytics.

На 21 април вратите на БИЦ ще бъдат отворени за всички, които са любопитни да разгледат библиотеката “отвътре“ и да видят себе си в ролята на библиотекар.
Не пропускайте възможността да се докоснете до ценни книги от нашето минало и настояще, както и да получите нова информация и идеи от полза за научноизследователската дейност.
Очакваме ви!