Дни на Библиотечно-информационния център 2019


Ежегодните Дни на Библиотечно-информационния център в Медицински университет – Пловдив стартираха на 25 март с презентационно-обучителен семинар на тема „Scopus в помощ на научноизследователската дейност – профили, публикуване и цитиране“.
Участваха 85 представители на академичната колегия, докторанти, студенти, библиотекари. Тошка Борисова, обучител на Elsevier за България, направи обзор на съдържанието, функционалностите и метриките в Scopus, последван от онлайн демонстрация.
Младите изследователи получиха полезни съвети относно създаването и управлението на профили в Scopus и ORCID, използването на инструменти за сравняване на списания и критериите за избор на периодични издания, в които да публикуват
Паралелно с това в централната и във филиалните библиотеки на БИЦ бяха открити експозиции на нови книги и на защитени дисертационни трудове в МУ – Пловдив, които могат да бъдат посетени до края на седмицата.
Интересът на студентите беше привлечен от представената в Аудиторния комплекс тематична изложба „Изкуство и наука в атласите по анатомия на човека“, в която БИЦ представя 17 издания на анатомични атласи, публикувани в периода 1901 – 1971 г.
Финалът на инициативата – 29 март, по традиция ще бъде отбелязан с Ден на отворените врати.
Екипът на БИЦ с удоволствие ще посрещне любознателни студенти, колеги и гости, които желаят да научат повече за историята и дейността на библиотеката, както и за богатите ѝ дигитални и традиционни колекции.