Дни на Библиотечно-информационния център 2021

ДНИ НА БИЦ 2021
Традиционните Дни на Библиотечно-информационния център в Медицински университет – Пловдив ще се проведат в навечерието на Деня на народните будители и ще представят нови информационни източници и възможности за реализация на творческия и научния потенциал на изследователите от университета.

На 27 октомври, от 13:00 до 14:00 ч. ще се проведе уебинар на тема: „Медицински университет – Пловдив: въведение в публикуването с Oxford University Press”, организиран с любезното съдействие на Oxford University Press. Водещата Marzena Giers-Fidler ще представи насоки, сайтове за подаване на ръкописи, ресурси на OUP и препоръчителни материали за автори.

За участие в уебинара се изисква регистрация на адрес: https://attendee.gotowebinar.com/register/6163605317571170319
Новите постъпления в библиотечните колекции ще бъдат представени на уебсайта на университета на 28 октомври в кумулативните е-бюлетини „Нови книги“ и „Защитени дисертационни трудове в МУ-Пловдив“.

В библиотеката на бул. „В. Априлов“ № 15А се организират персонални демонстрации на абонираната през 2021 г. е-колекция от списания на Oxford, която включва над 170 заглавия в различни медицински области. Желаещите следва да заявят своя интерес на имейл [email protected] или на тел. 032/200 661.

Програма

Надяваме се предстоящите „Дните на БИЦ“ да бъдат интересни и ползотворни!

Мая Урумова
Директор БИЦ