Дни на Библиотечно-информационния Център.

Презентационно-обучителен семинар „Scopus в помощ на научноизследователската Ви дейност – профили, публикуване и цитиране MУ – Пловдив“- Е-регистрация