Image9

"Дни на Медицинската Наука" и "Наука и Младост" - 2018 в Медицински университет - Пловдив