Дни на ваксинологията, имунологията и епидемиологията в Медицински университет-Пловдив