Дни на Библиотечно-информационния център на МУ – Пловдив 10-17.04.2014

От 10 до 17 април 2014 г. в МУ – Пловдив ще бъдат отбелязани ежегодните Дни на Библиотечно-информационния център.

Студенти, докторанти, преподаватели и специализанти ще имат възможност да посетят 4 експозиции на новите постъпления в библиотечния фонд.

На 10 април в Аудиторния комплекс ще бъдат представени 2 изложби :

– Научни публикации на автори от МУ – Пловдив и Специализирана литература, закупена по проект „ДОКТОРАНТ“.

Експозицията включва чуждестранни монографии за информационното осигуряване на акредитирани докторски програми, както и издания, посветени на научния стил, писането и публикуването на научни статии, защитата на докторска степен.

От 10 до 17 април Защитените дисертационни трудове в МУ-Пловдив ще бъдат представени във Филиалната библиотека – база 1, а Новата българска и чуждестранна литература по медицина, дентална медицина, фармация и здравеопазване ще бъде експонирана в Централната библиотека и филиалите и във Факултета по дентална медицина и Медицинския колеж.

Възползвайте се от възможността да откриете най-новото в колекциите на БИЦ!

Официална програма на събитието