„Дни на кариерата“ в Медицински Университет – Пловдив

„Дни на кариерата“ в Медицински Университет – Пловдив

На 18.04.2013 в Аудиторния комплекс, фоайе на етаж II от 8.00 ще се проведат „Дни на кариерата“ в Медицински Университет – Пловдив с участие на ръководители и асистенти от различни катедри на МФ, ФДМ, ФФ и ФОЗ.  Студентите ще имат възможността в непринудена обстановка да разговарят и да задават въпроси относно перспективите пред кариерното си развитие след завършване, както и за предимствата и недостатъците, избирайки една или друга конкретна специалност. Сериозно ще бъде разгледана възможността за научно развитие на перспективните кандидати. Дните на кариерата се организират в рамките проект „Докторантско обучение в МУ – Пловдив за компетентност, творчество, оригиналност, реализация и академизъм в науката и технологиите (ДОКТОРАНТ)“ BG051PO001-3.3.06-0011.