Добро начало за едно трайно партньорство

Медицински университет – Пловдив имаше честта и удоволствието да посрещне проф. д-р Христо Бозов, ректор на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. Това е първата визита на новоизбрания ректор в друго висше училище в страната, което е признание за високата оценка на проф. Бозов за умелото ръководството на Университета, за неговия престиж и постигнати успехи.

В срещата, която се проведе на 13 юли 2023 г., участваха проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – Ректор на Университета, и зам.-ректорите проф. д-р Ани Белчева, дм и проф. Диляна Вичева.

Проф. Мурджева представи всестранната дейност на Медицински университет – Пловдив, като сподели въведените от нея добри практики за успешно ръководене на висшето училище и представи информация за многото и значими проекти на Университета.

Сред най-големите проекти са проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ-Пловдив и проект ОМНИА, по който се разкриват нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език, съвместно с Медицинските университети в София и Плевен, с Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийския университет – Стара Загора, както и с партньорски университети от Гърция, Франция и Италия.

Проф. Мурджева с гордост сподели успехите на разкрития през 2020 година Център за професионално обучение, в който вече се дипломира пети випуск на първата разкрита специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“.

В Центъра за професионално обучение на МУ-Пловдив се обучават парамедици с трета степен на професионална квалификация за оказване на първа помощ. Предстои да започне втория модул на обучението. Привлечени са гост-преподаватели от Тексаския технологичен университет Ел Пасо, САЩ. Планира се и обучение на курсистите и за спешни състояния в денталната практика с участието на американските партньори-преподаватели и под ръководството на директора на Медицинския тренировъчен симулационен център на МУ-Пловдив проф. д-р Благой Маринов, дм.

Ректорът на МУ-Пловдив се спря и на дейността и успехите на Центъра за продължаващо обучение в денталната медицина (ПОДЕМ).

В последвалата дискусия проф. Бозов изрази желанието си двете висши училища трайно да си партнират, защото областите за сътрудничество за много, а съвместните идеи са гаранция, че това партньорство ще бъде стимул за развитие и за двата университета.

Проф. Бозов сподели за успехите на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в обучението на парамедици IV степен и в развитието на специалностите „Медицина“ и „Медицинска сестра“.
И двамата ректори изразиха убедеността си, че успешните ректори трябва да продължат добрите традиции, които са наследили, и да стимулират новаторското им надграждане.

Ректорът на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ остана възхитен от изградената и непрекъснато обновяваща се модерна научна инфраструктура в Медицински университет – Пловдив, от Музея на медицината и от приятелската атмосфера и гостоприемство на ректорското ръководство.

Предстои подписването на меморандум между Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас и Медицински университет – Пловдив.