Доброволна благотворителна инициатива на студенти от специалност „Рехабилитатор“ от Медицински колеж към МУ – Пловдив

По случай Деня на християнското семейство и християнската младеж в Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ – Пловдив се отбеляза Ден на отворени врати на 21 ноември 2019 година.

Студенти от втори курс на специалност „Рехабилитатор“ от Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив и техни преподаватели участваха активно като доброволци в работата на Дневен център за деца и младежи с увреждания.

В подкрепа на децата със специални нужди се приложиха рехабилитационни занимания, свързани с игри; двигателна и трудова терапия в творчески работилници.