Image2

Доброволна благотворителна инициатива  на студенти от специалност „Рехабилитатор“  от Медицински колеж към МУ – Пловдив