Становище

Становище

Становище професор Гетова за ОНС Доктор М.Тополов