Доклад от екипа на ЦЕДО за проведените пробни изпити

Електронно обучение

Доклад на Център за Електронно Дистанционно Обучение