Електронно обучение

Доклад от екипа на ЦЕДО за проведените пробни изпити