Докторант на МУ – Пловдив с първа награда

В периода 26-28 октомври в гр. Варна беше проведен V Фармацевтичен бизнес форум, който е съвместна инициатива на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна, Фармацевтичен факултет- гр. Варна и Български фармацевтичен съюз.

Сред повече от 300 участника и близо 60 презентации и постери с почетното първо място за най-добра презентация беше наградена Елина Петкова-Георгиева от Медицински университет – Пловдив, докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Фармацевтични науки” с ръководител проф. М. Касърова, дф.

На форума бяха представени част от изследванията от докторския труд на докторанта на тема: „Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи необявени съставки” с научни ръководители доц. Калин Иванов, дф и проф. Илко Гетов, дф. Анализите са извършени съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата. Изследвани са 108 хранителни добавки в различни категории. Резултатите показват, че в 26 % от изследваните проби има наличие на необявени съставки; 59 % от хранителните добавки не отговарят на изискванията за етикетиране и не би следвало да бъдат разпространявани и продавани.

Предвижда се съвместна работа на докторанта с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата за повишаване на информираността на потребителите от опасностите, свързани с покупката на хранителни добавки от интернет.

Честита награда на Елина Петкова-Георгиева!

Докторант Елина Петкова-Георгиева (дясно)  и проф. Асена Стоименова, дф (ляво), съавтор в разработката
Докторант Елина Петкова-Георгиева (дясно) и проф. Асена Стоименова, дф (ляво), съавтор в разработката