image

Докторант Елина Петкова-Георгиева (дясно) и проф. Асена Стоименова, дф (ляво), съавтор в разработката