Докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата „Йожен Йонеско“

Докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата

„Йожен Йонеско“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Университетската агенция на франкофонията AUF обявява откриването на процедура за кандидатстване за докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата „Йожен Йонеско“ (bourses doctorales et postdoctorales en Roumanie).

Стипендиите включват :

Месечна сума (1000 € за постдокторанти, 800 € за докторанти)

Добавка при настаняване (300 €)

Пътни разходи в двете посоки

Здравна застраховка

Разходи за лабораторна работа в приемащата институция

Могат да кандидатстват:

Докторанти, владеещи френски език < 40 г.

Преподаватели-изследователи, владеещи френски език < 47 г.

Срок за подаване на кандидатурите: 14 декември 2014 г.Продължителност: 3 месеца, от март до юли 2015 г.

Списък на приемащите университети: http://www.auf.org/media/adminfiles/accueil.pdf (26 universitésroumainespartenaires)

За повече информация: Отдел за международно сътрудничество на МУ-Пловдив и на адрес: http://www.auf.org/appels-offre/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД