Докторантски семинари 2016

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАРИ 2016

Университетската агенция за франкфонията  AUF открива процедура за проектни предложения за организиране на докторантски семинари (« Organisationdeséminairesdoctoraux »). Проектите трябва да бъдат изготвени от името на консорциум от 3 университета или научно-изследователски институции, членуващи в AUF, от които поне 2 от Централна и Източна Европа. За всеки отделен проект, с продължителност до 12 месеца,  се предвижда финансиране до 10000 евро, което да покрие разходите по мобилностите на участниците, представляващи партньорите по проекта.

Документи: покана за участие  le document de présentation de l’appel (174,8 Kio) и формуляр за кандидатстване le formulaire de candidature (225,5 Kio)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 февруари 2016 г. на адрес  [email protected] . За допълнителни сведения: г-жа Б. Оприсан, зам. директор по проектната дейност на BECO (Бюрото на AUF за Централна и Източна Европа)  и г-жа А. Тошева, координатор за франкофонията и AUF в МУ-Пловдив.

Важно! Информация за контакти и намиране на потенциални проектни партньори: информационният портал на Агенцията Savoirenpartage (http://www.savoirsenpartage.auf.org/ ) съдържа регистър с 8411 изследователи от всички научни области, от над 800 университета в света. Регистърът е отворен за вписване на преподаватели, изследователи и докторанти с цел установяване на полезни контакти.