ДОКТОРСКА ПРОГРАМА по Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

На вниманието на завършили и дипломиращи се студенти     Медицински университет – Пловдив, във връзка с Решение № 375/11.05.2012 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т.6 от Закона за висшето образование, обявява конкурс за учебната 2013/14 година за редовен докторант: Област на висше образование – Здравеопазване и спорт – Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)   Информация и справки за кандидатстване и срокове в Научен отдел на МУ – Пловдив, бул. „В.Априлов“ 15 А.