Документален видео филм от първия национален студентски фестивал на медицинските университети в България

Документален видео филм от първия национален студентски фестивал на медицинските университети в България 24 март 2017 г.
Да съпреживеем още веднъж празника!!!